Verklaring betreffende AVG VOOR KLEINE STICHTINGEN,

Algemene Wet Gegevensbescherming ingaande op 25 mei 2018.

 

De Stichting Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o.  legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail via het contactformulier. 
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Foto's van deelnemers en vrijwilligers worden alleen gepubliceerd op de website of in de pers als er hiervoor toestemming is gegeven.

De Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.