Doelstelling zoals vermeld in de Statuten van de Stichting Sportinstuif Rheden e.o.

Op 9 september 1982 werd de Stichting Sportinstuif Gehandicapten in de Gemeente Rheden opgericht. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41048403. In 2018 zijn de statuten aangepast.

De stichting stelt zich ten doel de integratie van de gehandicapte mens in de samenleving te bevorderen door middel van het organiseren van sportinstuiven ten behoeve van gehandicapten en overige activiteiten die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

De stichting wordt gerund door een onbezoldigd bestuur en wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers.

Visie en missie

De visie van de Stichting is dat gehandicapten in de gemeente Rheden en omstreken lichamelijk actief blijven en een sociaal netwerk kunnen onderhouden.

De missie van de Stichting is dat door het organiseren van de wekelijkse Instuif in sporthal Theothorne in Dieren en door het organiseren van sociale activiteiten de voorwaarden geschapen worden om de deelnemers actief te laten blijven.

Uitgangspunten

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en zet zich in voor het nastreven van haar statutaire doelstellingen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een goed financieel beleid om de doelstellingen van de stichting uit te kunnen voeren. Andere taken van het bestuur staan genoemd in het stappenplan.

Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden gemeld op de website.

De wekelijkse Sportinstuif

Onder deskundige leiding van een professionele sportleider en met (onmisbare) medewerking van vrijwilligers wordt gestart met een gezamenlijke muzikale warming up.

Vervolgens worden kleine groepjes van deelnemers gevormd die een op hun niveau en op hun voorkeuren afgestemd programma afwerken. Deelnemers kunnen ook individueel een activiteit beoefenen, vaak één op één begeleid door een vrijwilliger.

Hiernaast kunnen de deelnemers ook roeien, fietsen en lopen op de aanwezige professionele apparaten. Een belangrijk onderdeel is de gezamenlijke afsluiting met een eindspel, waarna ook de jarigen van de week worden toegezongen.

Daarna is er een zeer belangrijk onderdeel: Gezamenlijk koffie drinken.

Ambitie

De Stichting stelt zich ten doel mensen met een verstandelijke beperking meer te laten bewegen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat zij samen in een gezellige sfeer een sportieve activiteit beoefenen. De leeftijd van de deelnemers varieert tussen 10 en 80 jaar.
Dit doel wordt bereikt door het organiseren van:

  1. Een Sportinstuif op iedere zaterdagochtend,
  2. Sociale evenementen zoals Sint Nicolaas en de kerstvieringen,
  3. Sportieve evenementen zoals de Wandeling zonder Grenzen,
  4. Andere evenementen die bij de doelstelling passen.