Het bestuur bestaat uit:

Albert Pirenc               voorzitter

Wil Roelofs                  secretaris

Willy Jansen                penningmeester

Jan van der Hoeve     lid

 

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41048403.

RSIN: 815798039

Ons bankrekeningnummer is:                             NL95 INGB 0001 9380 19

t.n.v. Stichting Sportinstuif Gehandicapten Gem. Rheden e.o.

Postadres: Hogestraat 4, 6953AS, Dieren    Email: pirenc@xs4all.nl

Aandachtpunten

De sportinstuif bestaat dit jaar (2022) 40 jaar. Er zijn nog leden en vrijwilligers van het eerste uur aanwezig. Vergrijzing bij vrijwilligers en deelnemers is een extra aandachtpunt. Belastbaarheid van de deelnemers neemt geleidelijk af. Dat vereist extra creativiteit m.b.t. de aan te bieden sportvormen.
Het vinden van gemotiveerde vrijwilligers is ook niet altijd even makkelijk.

De deelname van de jongeren met hun soms grotere ongeremdheid en hyperactiviteit vraagt van de vrijwilligers meer inzet voor en inlevingsvermogen in de specifieke grenzen van de deelnemers.

 

Taken van het bestuur

Naast de zorg voor een goed verloop van de wekelijkse instuif besteedt het bestuur van de Stichting aandacht aan:

 • Het werven van nieuwe deelnemers zodat het aantal varieert tussen de 30 en 40 per zaterdag.
 • De balans tussen de aangeboden activiteiten en de (stijgende) leeftijd van de deelnemers.
 • De continuïteit van de professionele sportleiding en die van de vrijwilligers en stagiaires.
 • De mogelijke veranderingen door medicatie of dreigende ontregeling bij de deelnemers zoals bij diabetes of epilepsie.
 • De samenwerking met de beheerders van de sporthal en het hen aansturende gemeentelijke apparaat.
 • De aanschaf van nieuwe materialen en apparaten en het onderhoud ervan.
 • De instandhouding en verbetering van de PR en daarmee samenhangend het vergroten van het aantal “vrienden” en “sponsoren”.
 • Het mogelijk maken en organiseren van een aantal extra en zeer speciale activiteiten, zoals een jaarlijkse dagtocht, een speciale feestelijke wandeling voor deelnemers en belangstellenden en natuurlijk de viering van Sint en Kerst.
 • Het afleggen van rekening en verantwoording van het gevoerde beleid door middel van een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op de website (Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o.
 • Verklaring betreffende AVG VOOR KLEINE STICHTINGEN,Algemene Wet Gegevensbescherming ingaande op 25 mei 2018. De Stichting Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o.  legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
  Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail via het contactformulier. 
  Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.
 • Foto's van deelnemers en vrijwilligers worden alleen gepubliceerd op de website of in de pers als er hiervoor toestemming is gegeven.
  De Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

 

 

De Sportinstuif Gehandicapten Rheden bestaat 40 jaar!

Volg ons op Facebook

Maak jouw eigen website met JouwWeb