JAARVERSLAG SPORTINSTUIF 2018

Voorwoord

Het jaar 2018 is voor de Stichting Sportinstuif Gehandicapten Rheden en Omstreken goed verlopen.
Het aantal deelnemers bleef op hetzelfde niveau; de stijgende leeftijd van de deelnemers vroeg en vraagt om meer individuele begeleiding.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we beschikken over een sportleider die elke zaterdag aanwezig is en die op gestructureerde wijze een grote variatie aan activiteiten en spellen voorbereidt en begeleidt.

Daarbij wordt hij geassisteerd door enthousiaste vrijwilligers/begeleiders, waarvan enkelen bereid zijn elke zaterdag op de werkvloer aanwezig te zijn.

De samenwerking met de beheerders van sporthal Theothorne was en is uitstekend; het begrip voor het soms bijzondere gedrag van onze deelnemers is groot, terwijl voorkomende problemen op een soepele manier opgelost worden.

Dankzij de inzet en bijdrage van enkele speciale vrienden verliepen onze bijzondere activiteiten voortreffelijk; we wandelden 'zonder grenzen', we sportten 'Poly overdekt', we hadden ons jaarlijkse sportieve evenement en we speelden erg 'Vrolijk bij Frans' en sloten af bij 'Ans in het bos'.

Tot slot een woord van dank aan allen die zich dit jaar ingezet hebben voor onze Stichting; het is elke keer weer verrassend wat iedereen bijdraagt.

De tevreden en dankbare gezichten van onze deelnemers zeggen veel en graag zouden wij die symbolisch bij willen sluiten bij dit verslag!

Dieren, januari 2019

A.B. Pirenc, voorzitter

 

Deelnemers

Eind 2018 hadden wij 36  deelnemers; hiervan kwamen er vijf uit de gemeente Brummen, vijf uit Angerlo (gemeente Zevenaar) en 26 uit de gemeente Rheden; van de Rhedenaren kwam de helft uit Laag Soeren (Elver), terwijl de overigen voornamelijk uit Dieren kwamen.

Veel van deze deelnemers komen zeer trouw elke zaterdag met een busje, op de fiets of lopend naar de sporthal.

Gemiddeld zijn er elke zaterdag 31 à 32 deelnemers aanwezig. De leeftijd varieert tussen de 14 en 80 jaar, maar de leeftijd van de grootste groep ligt op dit moment rond de 57 jaar! Zes deelnemers hebben individuele begeleiding nodig terwijl de rest in groepjes van twee tot zes mensen een activiteit doet.

 

Begeleiders en Bestuur

Eind 2018 waren er 26  vrijwilligers/begeleiders verbonden aan de Sportinstuif. Dit is inclusief onze Sportleider Dave van Braam, die elke week aanwezig is.

De meeste vrijwilligers kwamen eens in de twee weken, maar vaak werd er een dienst geruild en/of kwam iemand een extra zaterdag helpen, omdat het gevoel bestond dat er misschien extra handen nodig waren. De vijf begeleiders van het roeien, fietsen en steppen kwamen één keer per drie à vier weken. Daarnaast hadden we in 2018 twee leerlingen die hun maatschappelijke stage van 10 keer of 30 uur bij ons liepen. Ook waren er regelmatig ouders en/of begeleiders van een deelnemer die een handje helpen.

De zes bestuursleden zijn tevens vrijwilliger. Eén van de bestuursleden had bij toerbeurt tijdens de Instuif de eindverantwoordelijkheid.

Het bestuur vergaderde in 2018 elf keer. De dagelijkse gang werd besproken, bijzondere activiteiten werden voorbereid en kleine en grotere knelpunten werden opgelost.

Het verhoudingsgetal begeleiders versus deelnemers, een belangrijke indicator, konden we ook dit jaar boven de 0,45 houden.

 

De Instuif

Van januari tot juli en van september tot en met december was er elke zaterdag van 09.00 uur tot 10.30 uur een Instuif.

De sportleider en de vrijwilligers arriveerden tussen 08.15 en 08.30 uur in de sporthal en zetten de benodigde toestellen en materialen klaar.

De eerste deelnemers kwamen dan ook al binnen; zij begonnen vaak met roeien, maar vooral met fietsen.

Om 09.00 was de warming up. Eerst werd er o.l.v. onze dansmeester (één van de deelnemers) een dansje gedaan en dan volgde er een wat uitgebreidere dans met veel bewegingen en veel lachen.

Daarna werden er allerlei sportieve prestaties geleverd, zoals met zandzakjes pionnen omschieten, een speciaal soort “schuifhockey” op een mat op sta hoogte, ballen in gaten gooien, gewoon ballen, korfballen en sjoelen. En dan natuurlijk het roeien, fietsen en steppen.

Van de deelnemers fietsten er 27 deelnemers en roeiden er 26; zeven deelnemers hielden er niet van en bleven gewoon hun eigen ding doen. In totaal zat er in dit jaar 351 keer een deelnemer op de fiets (meer dan 5 minuten) en 187 keer een deelnemer op één van de twee roei apparaten. Regelmatig zaten er deelnemers te wachten tot ze ook erop mochten. Het step apparaat was voor de meeste van onze deelnemers erg moeilijk, maar het werd toch vaak kortdurend gebruikt; 56 keer.

Om tien uur was er een gezamenlijke afsluitende activiteit, vaak met de grote parachute, waarna we de jarigen toezongen. En dan was er natuurlijk koffie in het Grand Café.

 

Bijzondere activiteiten

Elk jaar is er een aantal bijzondere activiteiten, zo ook in 2018.

Er waren 33 normale sportinstuiven. Omdat we niet in de hal terecht konden gingen we twee keer naar Polysport, daar deden we dan bijzondere dingen in de tennishal.

Ook organiseerden wij de Wandeling zonder Grenzen in en rond de Spelerij van Jos en Riet Spanbroek; een wandeling met en zonder beperkingen met daarna feest toe.

Ons jaarlijks uitstapje naar en door Peter Oversteegen was weer in oktober, met wandelen in het bos en oud Hollandse spelen; elk jaar weer gezellig en leuk.

De dagtocht ging dit jaar naar de “Vrolijke Frans” waar we spellen deden en genoten van een heerlijk buffet. En natuurlijk vierden we Sint in Laag Soeren en Kerst met zang en een prachtig verhaal in de kerk te Spankeren en natuurlijk deden we de “zomerafsluiting” bij Ans in het bos!

 

Materiaal

Veel van het materiaal dat wij gebruiken lenen wij van de Sporthal (lees Gemeente), maar bijzondere dingen schaften wij zelf aan.

Verder kon er dankzij giften, acties en zuinig beheer een aantal leuke kleine materialen worden aangeschaft, zoals speciale pijl en bogen, een “swingbal” en grote en zachte ballen.

Deze speciale materialen bevinden zich in de hal altijd in een speciale afgesloten ruimte, zodat anderen hier geen gebruik van kunnen maken.

 

Verwachtingen

Vol vertrouwen kijken wij uit naar het jaar 2019.

Eén van onze speerpunten voor dat jaar zal zijn het werven van vrijwilligers! De gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers nadert de 70 en dus is verjonging en misschien vernieuwing aan de orde.

Onze doelgroep gaan we proberen uit te breiden aan de “onderkant”, jonge deelnemers dus, zodat we daar misschien een speciale groep mee kunnen vormen.

We willen dolgraag een nieuw professioneel roeiapparaat aanschaffen en we zullen om de financiën gezond te houden het aantal “vrienden” uit moeten breiden.

Verder gaan we gewoon door!

Wij hebben er nog steeds plezier in en onze deelnemers gelukkig ook!!