Het bestuur bestaat uit:

Albert Pirenc               voorzitter

Wil Roelofs                  secretaris

Willy Jansen                penningmeester

Jan van der Hoeve     lid

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41048403.

RSIN: 815798039

Ons bankrekeningnummer is:                  NL95 INGB 0001 9380 19

t.n.v. Stichting Sportinstuif Gehandicapten Gem. Rheden e.o.

Postadres: Hogestraat 4, 6953AS, Dieren    Email: info@sportinstuif.nl

De Sportinstuif Gehandicapten Rheden bestaat 40 jaar!

Volg ons op Facebook